Honda -- Yamaha

Honda VFR 800 – Yamaha Tenere 700